Personale-match’ retningslinjer ift. COVID-19

Vi skal alle sammen tage ansvar for at begrænse smittefaren af COVID-19, uden at sætte Danmark helt i stå.
Derfor kommer Personale-match med følgende retningslinjer:

Som vikar hos Personale-match følger du virksomhedens retningslinjer (der hvor du arbejder) Såfremt du bliver sendt hjem af virksomheden, betragter vi vikariatet som ophørt, og du må holde fri, ferie, afspadsere mv.  Sker dette bedes du kontakte din konsulent.

Som følge af regeringens skærpende udmelding den 11. marts 2020, vil der kunne ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere uden løn grundet force majeure.
Du behøver ikke foretage dig noget såfremt den virksomhed du arbejder i ønsker at fortsætte vikariatet.

Din konsulent er klar på telefonen ved spørgsmål og på mailen som vi plejer.
Vi vil løbende holde jer orienteret så snart vi ved mere eller betingelserne ændre sig.

Bedste hilsner,
Personale-match

 

// In English below

 

We must all take responsibility for limiting the risk of infection of COVID-19, without shutting Denmark down completely.
Therefore, Personale-match has the following guidelines:

As a temporary employee at Personale-match, you follow the company’s guidelines (where you work). In case you will be sent home by the company, the temporary job will be considered as terminated, and you will have to take time off, vacation, step down etc. If this happens, please contact your consultant in Personale-match.

As a result of the government’s announcement the 11th of March 2020, hourly salaried employees may be sent home without payment due to force majeure.
You do not need to do anything if the company you work for wants to continue the work.

As per usual, your consultant will be ready on the phone and by e-mail for questions.
We will keep you informed as soon as we know more or if the conditions change.

Best regards,
Personale-match

Del dette indlæg