Den nye Ferielov

Indførelsen af den nye Ferielov har til hensigt, at man fra starten af et ansættelsesforhold optjener retten til betalt ferie. I den tidligere ordning kunne en ny på arbejdsmarkedet risikere at vente op til 16 måneder, før der kunne afholdes betalt ferie. Når den nye Ferielov er fuldt gennemført, vil alle optjene retten til 2,08 dags betalt ferie pr. måned, som medarbejderen kan afholde i den efterfølgende måned eller gemme til sommerferien – også kaldet samtidsferie.

Fakta om den nye Ferielov

I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 optjener medarbejderne 2,08 feriedag pr. måned (i alt 16,7 dage). Disse feriedage gemmes til afholdelse af ferie i perioden den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Ferie efter den 1. september 2020 afholdes efter princippet samtidsferie. I perioden den 1. september 2019 til den 31.august 2020 optjener medarbejderen ligeledes 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 25 feriedage for hele perioden. Ferieopsparingen for denne periode indefryses.

Fra den 1. september 2020 anvendes den nye ferielov fuldt ud, så alle medarbejdere optjener retten til 2,08 dags betalt ferie pr. måned.

Til at forvalte og administrere de indefrosne midler oprettes en særlig Fond. Fonden oprettes under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som vil varetage Fondens daglige opgaver bistået af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Lønmodtagernes Dyrtidsfond vil stå for kapitalforvaltningen af de indfrosne feriemidler.

Lønmodtagere, som er erhvervsaktive i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, optjener ferie som endnu ikke er afholdt. Da den nye ferieordning med samtidsferie er gældende pr. 1. september 2020, vil de optjente feriepenge for perioden være en form for dobbelt opsparing.

Der er derfor taget en politisk beslutning om at feriepengeopsparingen for perioden den 1. september 2019 til 31. august 2020 skal indefryses.

De opsparede feriepenge i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal senest den 31. december 2020 indberettes til Fonden. Arbejdsgiver kan enten med det samme, altså ultimo 2020, indbetale de indefrosne feriemidler til feriefonden eller man kan vælge at vente til medarbejderens pensionstidspunkt. Vælger man at holde de indefrosne feriemidler i virksomheden, skal der årligt ske en forrentning af de indefrosne feriemidler.

I den skematiske opstilling er der ikke taget hensyn til at ferie kan gemmes og benyttes i senere perioder.

Fonden udbetaler de indefrosne feriemidler med tillæg af de årlige reguleringer, når lønmodtageren har nået folkepensionsalderen. Udbetaling kan også ske, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet dvs. at medarbejderen:

 • Har fået tildelt efterløn
 • Har fået tildelt fleks ydelse
 • Har fået tildelt førtidspension
 • Har fået alderspension
 • Har taget varigt ophold i udlandet

Udbetaling vil ligeledes ske i tilfælde af lønmodtagerens død

Spørgsmål og svar

Feriepenge optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 skal alle indefryses. Det vil sige at 12,5% af den optjente indkomst i perioden den 1. september 2019 til den 31. august 2020 bliver gemt, til den dag du går på pension eller på anden vis forlader arbejdsmarkedet.
Hvis du er i et fast arbejde pr. 1. januar 2019, kommer du ikke til at mærke den store forandring. Det er kun et spørgsmål om hvornår du optjener feriedage og hvornår disse kan afholdes. Om du bliver i det samme job eller skifter har ikke indflydelse på optjening eller indefrysningen af feriemidlerne. Med det nye feriesystem optjener du som udgangspunkt – ligesom i dag – ret til fem ugers ferie pr. år (2,08 dag pr. måned).
Du kan stadig få den 5. ferieuge udbetalt, hvis du ikke har fået den afholdt. Det ændres der ikke på. Der er heller ingen ændring for dem som via overenskomst har ret til en 6. ferieuge. Den 6. ferieuge er som i dag heller ikke omfattet af den nye ferielov.

For at være berettiget til udbetaling af feriepenge uden afholdelse af ferie, skal følgende krav stadig opfyldes i forbindelse med:

 • Sygemelding
 • Barselsorlov eller adoptionsorlov
 • Flytning til udlandet og framelding af folkeregistret
 • Du overgår til selvstændigt erhverv
 • Du overgår til arbejde i hjemmet
 • Du bliver valgt til borgmester, udnævnt til minister eller andre tillidshverv

Vores rekrutteringsproces sikrer, at vores professionelle vikarbureau ikke blot finder en god kandidat, men den helt rigtige til det pågældende job. Tæt dialog med dig som kunde og en løbende opfølgning er naturligvis en integreret del af processen.

Søger du nye og spændende udfordringer?

Vi kan hjælpe dig med at finde drømmejobbet uanset om du søger fastansættelse eller et vikariat.

Se vores ledige stillinger eller registrer dit CV her.

Glade og tilfredse medarbejdere er vores største aktiv.

Her kan du få svar på spørgsmål omkring løn, ferie og sygdom.

Log in på din profil for timeregistrering og opdatering af din profil.

Det siger vores kunder